Produktrendering Ergonomix Bewegung

Ergonomix

-

Projekt: Ergonomix Produktrenderings

Kunde: Demmeler

Aufgaben: Dataprep, Modelling, Shading, Lighting